Avvizi tal-Parroċċa – 18-il Ħadd ta’ matul is-sena A

 

Avvizi tal- Parrocca- San Gwann tas- Salib, Ta` Xbiex

3 ta’ Awwissu 2014 18-il Ħadd ta’ matul is-sena A

1 Il-lum l-ewwel Ħadd tax- Xahar, il-ġabra speċjali  se tmur għas-sistema ġdida ta’ Microphones u speakers li għamilna  fil-knisja. Għad baqgħalna niġbru 4000 ewro. Grazzi tal-ġenerożità tagħkom.

2 Nhar it-Tlieta  5 ta’ Awwissu se jkun Rużarju fl-Apert hdejn it-Ta’ Xbiex Football Club, fis-7pm.

3 Il- Postijiet għal-ħarġa ta’ Għawdex huma mimlijin kollha. Jiddispjaċina li xi wħud kellhom jitħallew barra minħabba li l-postijiet imtlew malajr.

image0045

4 L-Adorazzjoni għall-Qdusija tal-Kleru se ssir nhar is-Sibt 9 ta’ Awwissu fil-Knisja tal-Kapuċċini, Xemxija. Il- Laqgħa tibda fid-9:00pm bil-Quddiesa u tibqa’ sejra bl-Adorazzjoni sal-11:00pm. Is-sehem tagħna jkun xhieda ta` mħabba tagħna lejn is-saċerdot u tal-apprezzament tagħna tal-ħidma tiegħu fostna,

Important Notice Re Full Day Excursion to Gozo – Avviż Importanti Dwar Il-Ħarġa Għall-Familja F’Għawdex

ONLY 10 SEATS LEFT WOULD YOU LIKE TO JOIN US?

 

Important Notice: There is going to be a slight modification to our plan.

Mass at TA’ PINU Shrine is now at 10.30am (Sorry but we have no control on timing of mass at the Shrine)

We have to drop the visit to Dwejra To Compensate we have made a group booking to Karmni Grima Museum

https://www.facebook.com/pages/Karmni-Grima-Museum/1425225024413481

We will visit the Museum before Mass so no time is wasted Entrance Fee to the Museum is € 2.00 each which will be paid by the Fundraising Commission Prices for the excursion will remain the same Adults € 23.00 Children € 10.00

Thanks for understanding

God Bless Lawrence