Avvizi tal-Parroċċa – It-Tlugħ tal-Mulej fis-Sema

Avvizi tal-Parroċċa – San Ġwann tas- Salib, Ta’ Xbiex

1 ta’ Ġunju 2014 It-Tlugħ tal-Mulej fis-Sema

ascension-lord-jesus-christ

  1. Se ssir laqgħa ta’ talb għall-għaqda fost l-Insara nhar il-Ħamis 5 ta’ Ġunju fis- 6:30 pm fil-knisja ta’ St Patrick’s Tas-Sliema. Se jkun hemm post għall-parking fil-grounds ta’ St Patrick’s. II-ħsieb tal-okkażjoni se jsir mir-Rev. Dieter Paul li huwa Luteran Evanġeliku.
  2. Nhar il-Ġimgħa 6 ta’ Ġunju hija l-ewwel Ġimgħa tax-xahar. Wara l-quddiesa tat-8.30am nesponu lil Ġesù Ewkaristija għall-qima tagħna tul il-ġurnata. Fis 6:00pm Quddiesa u titkompla l-adorazzjoni mmexxija mill-kummissjoni familja tal-parroċċa.
  3. Nhar is-Sibt 7 ta’ Ġunju 2014, fis-7:30 ta’ filgħaxija, fil-Vġili ta’ Għid il-Ħamsin, fil- Knisja Parrokkjali ta’ Kristu Re, Raħal il-Ġdid, se ssir ċelebrazzjoni tal-quddiesa mmexxija minn Mons Arċisqof. Kulħadd hu misteden li jattendi.
  4. Il-Kap tal-iskola tal-Kulleġġ Santa Tereża, Msida Primary, tixtieq tavża lill-ġenituri tat-tfal li jagħlqu 3 snin sal-aħħar ta’ Dicembru tal-2014, jistgħu jmorru jiktbu lit-tfal tagħhom. Il-ħinijiet huma bejn 9:00-12:00, nhar ta’ Tlieta jew Ħamis, fil- primarja Msida, Triq Victor Debono, jekk jista’ jkun sat-30 ta’ Awwissu 2014. Il ġenituri għandhom iġibu magħhom:

    ID tal-omm u l-missier;
    Kont riċenti mħallas tad-dawl u l-ilma jew tat telefon.

Avviżi tal-Parroċċa-6 Ħadd tal-Għid

Fr Salv Spagnol

Avviżi tal-Parroċċa – San Ġwann tas-Salib, Ta’ Xbiex

25 ta’ Mejju – 6 Ħadd tal-Għid

1: Illum nibda l-avviżi tal-parroċċa b’aħbar ġdida. Mons. Arċisqof għoġbu jagħżilni P. Salv Spagnol bħala Kappillan tal-parroċċa tagħna, mal-pussess miftiehem mal-Arċisqof. Miegħi hawn ukoll bħala Viċi P. Alfred Vassallo, li flimkien mal-patrijiet l-oħra se nkunu disponibbli għall-bżonnijiet tal-parroċċa. Nawguraw ukoll lil P. Alfred Debono li ġie magħżul bħala Pirjol tal-komunità tal- patrijiet.

Fr Salv Spagnol
Fr Salv Spagnol

2: L-Erbgħa jkollna s-6 Erbgħa tal-Ferħat ta’ Ommna Sidtna Marija b’quddiesa u omelija minn P. Ivan Scicluna, Karmelitan. fr ivan scicluna

3: Nhar il-Ħamis se jkun hawn l-inkurunazzjoni tal-Madonna mit-tfal tad-duttrina fil-5 ta’ filgħaxija. Imbagħad imexxu r-rużarju huma qabel il-quddiesa.

4: Nhar il-Ġimgħa membri tal-Leġjun ta’ Marija jmexxu Adorazzjoni wara l-quddiesa ta’ filgħaxija.

5: Infakkarkom fil-pellegrinaġġ/ġita li se norganizzaw għal Avila fi Spanja fil-5 Ċentinarju mit-Twelid ta’ Santa Tereża li se jsir mit-13 sal-20 ta’ Settembru. Inżuru barra Madrid u Avila, Salamanca, Toledo, Segovia u Alba de Tormes, kollha bliet marbuta ma’ San Ġwann tas-Salib u Santa Tereża. Min jixtieq jiġi, ġentilment jibbukkja kmieni għax inkella jkollna l-problemi fit-trasport bl-ajru. Il-prezz maħsub li jkun qrib 700 ewro, prezz raġonevoli ħafna għax hemm inklużi l-vjaġġi tal-kowċis, lukandi u ikel mifruxin fuq 7 ijiem. 

therese of avila

Qiegħed isir ix-xogħol għall-installazzjoni ta’ panelli fotovoltajiċi għall-użu tal- knisja. Nappellaw għall-għajnuna ta’ fondi. Jonqos jinġabru mat-12,000 ewro. Grazzi ta’ kull għajnuna.

Proġett Ta' Enerġija Alternativa  Jonqos jinġabru € 12,000.00. F'Ta' Xbiex għixu mas-700 familja. B' Donazzjoni ta' € 0.50 cents fil-ġimgħa minn kull familja niġbru l-ammont li baqa' sa l-aħħar ta' sena.  Kull donazzjoni hija apprezzata. Grazzi
Proġett Ta’ Enerġija Alternativa Jonqos jinġabru € 12,000.00. F’Ta’ Xbiex għixu mas-700 familja. B’ Donazzjoni ta’ € 0.50 cents fil-ġimgħa minn kull familja niġbru l-ammont li baqa’ sa l-aħħar ta’ sena. Kull donazzjoni hija apprezzata. Grazzi

 

Parroċċa San Ġwann Tas-Salib Ta’ Xbiex – Proġett Ta’ Enerġija Alternativa

Proġett Ta’ Enerġija Alternativa

Jonqos jinġabru € 12,000.00.
F’Ta’ Xbiex għixu mas-700 familja. B’ Donazzjoni ta’ € 0.50 cents fil-ġimgħa minn kull familja niġbru l-ammont li baqa’ sa l-aħħar ta’ sena.

Kull donazzjoni hija apprezzata. Grazzi

INT JIMPURTAK? Is-Sitt Ħadd tal-Għid (Video)

SUGGERIMENT B ‘hidma zghira jista’ jsir hafna gid. Jekk min jircievi dan il-video, jibaghtu lill-contacts tieghu b’email, u jheggighom jibaghtuh anke huma lill-contacts taghhom, zgur jintlahqu hafna nies, bil-possibilta’ li jintlahqu wkoll numru ta’ nies li ma jmorrux quddies, jew ghax morda, jew ghax xi ftit imbeghdin. Mhux ta’ min jitlef dal-gid. Inhalli f’idejkom u nirringrazzjakom.

Il-Paci maghkom. dun pawl. (Parrocca Familja Mqaddsa L-Iklin Malta)

Is-Sitt Ħadd tal-Għid (Sena A)
Continue reading “INT JIMPURTAK? Is-Sitt Ħadd tal-Għid (Video)”