Nov 04

Aħfer u Ħobb – Adorazzjoni Ewkaristika bi tħejjija għall-festa ta’ San Ġwann tas-Salib – Illum il-Ġimgħa 4 ta’ Novembru fis-6.30pm hija l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar.

ILLUM IL-ĠIMGĦA, 4 TA’ NOVEMBRU, HIJA L-EWWEL ĠIMGĦA TAX-XAHAR. 7.15am Quddiesa 8.30am Quddiesa 9.00am Esposizzjoni ta’ Ġesu’ Ewkaristija għall-qima tagħna 5.30pm Rużarju 6.00pm Quddiesa Ngħatu bidu għal Festa ta’ San Ġwann tas-Salib billi ninġabru bħala komunitá, bħala familja waħda quddiem … Continue reading