Aug 04

Adorazzjoni Ewkaristika – Nhar il-Ġimgħa 7 ta’ Awwissu fis-6.30pm – Ġesu ser ikun qed jistennik, għandek ftit ħin għaliH?

7.15am Quddies 8.30am Quddies 9.00am Esposizzjoni ta’ Ġesu’ Ewkaristija Għall-qima tagħna. Tkun għaddej/a minn quddiem il-Knisja ser tidħol ftit ħdejh u titolbu fis-skiet? Ġesu’ ser ikun qed jistennik, għandek ħin għaliĦ? 5.00pm Rużarju 6.00pm Quddies 6.30pm Adorazzjoni Animata Mill-Kummissjoni Familja