Nov 27

Mulej jekk trid, tista’ tfejjaqni – Adorazzjoni Ewkaristika bi tħejjija għall-Avvent u l-Ġublew tal-Ħniena – Nhar il-Ġimgħa 4 ta’ Diċembru fis-6.30pm

NHAR IL-ĠIMGĦA, 4 TA’ DIĊEMBRU, HIJA L-EWWEL ĠIMGĦA TAX-XAHAR. 7.15am Quddiesa 8.30am Quddiesa 9.00am Espożizzjoni ta’ Ġesú Ewkaristija għall-qima tagħna 5.00pm Rużarju Meditat 6.00pm Quddiesa 6.30pm Adorazzjoni Animata mill-Kummissjoni Familja Resaq fuqu wieħed lebbruż jitolbu bil-ħerqa, nxteħet għarkubbtejh quddiemu u … Continue reading