Illum il-Ġimgħa 5 ta’ Mejju fis-6.30pm Adorazzjoni Ewkaristika

Avviż Kummissjoni Familja – Illum il-Ġimgħa 5 ta’ Mejju fis-6.30pm Adorazzjoni Ewkaristika.

Il-Paċi magħkom

Nixtieq infakkarkom dwar l-Adorazzjoni tal-Ewwel Ġimgħa tax-xahar.

Illum il-Ġimgħa 5 ta’ Mejju fis-6.30pm hemm Adorazzjoni Ewkaristika.

Ninġabru bħala komunitá, bħala familja waħda quddiem Ġesu’ Ewkaristija.

Kulħadd huwa mħeġġeġ u mistieden jattendi.

Grazzi u tislijiet

Crying Room is Ready

Tlestiet il-Crying Room.  Grazzi Kbira u mill-qalb lill-benefatturi u lil dawk kollha li attendew bi ħġarhom għall-attivitajiet organizzati mill-kumitat tal-Fundraising.

Young Children’s Room Expenses

{CAPTION}

Ishru, mela, għax ma tafuhx il-jum li fih jiġi Sidkom

Ishru, mela, għax ma tafuhx il-jum li fih jiġi Sidkom –

Adorazzjoni Ewkaristika bi tħejjija għall-Milied

IL-PATRIJIET JITOLBU FUQ DAWK KOLLHA LI JATTENDU – Illum il-Ġimgħa 2 ta’ Diċembru fis-6.30pm
IL-ĠIMGĦA, 2 TA’ DIĊEMBRU, HIJA L-EWWEL ĠIMGĦA TAX-XAHAR.

7.15am Quddiesa
8.30am Quddiesa
9.00am Esposizzjoni ta’ Ġesu’ Ewkaristija għall-qima tagħna
5.30pm Rużarju
6.00pm Quddiesa

6.30pm Adorazzjoni Animata Mill-Kummissjoni Familja
Ninġabru bħala komunitá, bħala familja waħda quddiem Gesu’ Ewkaristija.

IL-PATRIJIET SEJRIN JITOLBU FUQ DAWK KOLLHA LI JATTENDU.

{CAPTION}